Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

İşbu web sitesi kullanım koşulları ve Gizlilik Politikası, www.hotelsultania.com sitesi ( Bundan böyle “Web sitesi”olarak anılacaktır) ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ve Web Sitesinin kullanım koşullarına ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Kullanıcı veya Kullanıcılar; Web Sitesinde,dilek ve önerilerde bulunmak, iş başvurusunda bulunmak rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek, kendilerini daha iyi tanıtmak veya tarafımızca kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, Web Sitesine üye olurlarken ve/veya site üzerinden herhangi bir işlem yaparken; ad, soyad, e-posta, telefon numarası, Kimlik/pasaport bilgisi, adres vs.kişisel verilerini Web Sitesi üzerinden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve Web Sitesi etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini Kabul ederler

Kullanıcı veya Kullanıcılar tarafından Web Sitesi üzerinden paylaşılmış olan kişisel veriler süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, güncellenebilir, kanunun öngörmüş olduğu sınırlar çerçevesinde kullanılabilir, paylaşılabilir, işlenebilir. Hotel Sultania nezdinde gerçekleşen/gerçekleşecek olan bu işlemler hiçbir koşulda faaliyet amacı dışında ve yasal gereksinimler haricinde ticari amaçlarla kullanılmamakta, müşterilerimizin ve/veya internet sitesi kullanıcılarının rızası alınmaksızın, 3.kişilerle paylaşılmamaktadır. Bunun yanısıra Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, HOTEL SULTANIA nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca saklanacak ve kanuni zorunluluk haricinde ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

HOTEL SULTANIA kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

HOTEL SULTANIA söz konusu kişisel verileri sadece; Web sitesi Kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde kişisel verilerin Korunması kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için info@hotelsultania.com adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı veya Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@hotelsultania.com adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve İlgili Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin HOTEL SULTANIA ile ilgisi olmadığını ve HOTEL SULTANIA’nın bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan HOTEL SULTANIA’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesi üzerinde HOTEL SULTANIA’ya veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, HOTEL SULTANIA’nın bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların HOTEL SULTANIA’nın izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahele edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve HOTEL SULTANIA’nın ait tüm elektronik ortam ve kayıtlarının kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş.